W związku z Zarządzeniem nr 152/2020  JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w sprawie organizacji kształcenia w Uniwersytecie i funkcjonowania UPH w czasie obowiązywania na terenie Miasta Siedlce obszaru czerwonegoUniwersytet Otwarty informuje, że:

•    zawieszone są wszystkie zajęcia prowadzone przez Uniwersytet Otwarty
•    uprasza się o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

     Koordynator Uniwersytetu Otwartego p. Anna Bobryk dostępna jest w godzinach pracy Biura, czyli od 7.30 do 15.30;
•    Aktualne informacje będą udostępniane na naszej stronie internetowej.

W związku z niełatwą i dynamiczną sytuacją z góry dziękujemy za Państwa współpracę i wyrozumiałość. Jednocześnie informujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie zaplanowane w bieżącym roku akademickim zajęcia odbyły się, natomiast Państwa zdrowie i bezpieczeństwo są dla nas w tym momencie priorytetem.

Anna Bobryk

Koordynator Uniwersytetu Otwartego