W związku z Zarządzeniem nr 76/2020 i Zarządzeniem nr 44/2020 JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach,Uniwersytet Otwarty informuje:

•    Zawieszone są wszystkie zajęcia prowadzone przez Uniwersytet Otwarty do dnia 30 września br. Zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie – Słuchacze zostaną o tym powiadomieni drogą mailową bądź telefoniczną;

•    Od 11 marca Biuro Uniwersytetu Otwartego nie przyjmuje Słuchaczy i Wykładowców. Koordynator Uniwersytetu Otwartego p. Anna Bobryk dostępna jest mailowo oraz telefonicznie w godzinach pracy Biura, czyli od 7.30 do 15.30;

•    Aktualne informacje będą udostępniane na naszej stronie internetowej.

Teksty Zarządzeń dostępne są tutaj – prosimy Słuchaczy, tak jak wszystkich członków społeczności akademickiej, o zapoznanie się z bieżącymi komunikatami. 

W związku z niełatwą i dynamiczną sytuacją z góry dziękujemy za Państwa współpracę i wyrozumiałość. Jednocześnie informujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie zaplanowane w bieżącym roku akademickim zajęcia odbyły się, natomiast Państwa zdrowie i bezpieczeństwo są dla nas w tym momencie priorytetem.

Anna Bobryk

Koordynator Uniwersytetu Otwartego