Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach w roku jubileuszowym, 45-lecia Uczelni podjął działania na rzecz nauki, edukacji i integracji w środowisku lokalnym, a tym samym realizacji idei kształcenia przez całe życie. Senat Uczelni 2 kwietnia 2014 r. postanowił o powołaniu Uniwersytetu Otwartego, którego misją będzie rozwój i pogłębienie wiedzy Słuchaczy, ich aktywność społeczna, bez względu na wiek i status społeczno-ekonomiczny.


Dokumenty Plik
Zarządzenie Nr 35/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w sprawie utworzenia pozawydziałowej jednostki organizacyjnej o nazwie „Uniwersytet Otwarty"   Plik PDF
Zarządzenie Nr 10/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w sprawie opłat za świadczenie usług edukacyjnych w ramach Uniwersytetu Otwartego w roku akademickim 2014/2015   Plik PDF
Regulamin Uniwersytetu Otwartego   Plik PDF
Umowa   Plik PDF
Formularz zgłoszeniowy   Plik PDF
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie MSWord 97-2003.
Drodzy Słuchacze Uniwersytetu Otwartego przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) chcemy przekazać Państwu kilka podstawowych informacji dotyczących stosowanych przez nas procedur w celu zachowania prywatności i bezpieczeństwie Państwa danych osobowych a także na zapewnieniu możliwości realizowania wszystkich przysługujących Państwu praw, w związku z RODO.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem danych jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcachz siedzibą przy ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce.

Dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane?

Państwa dane przetwarzane są przez nas w niezbędnym zakresie potrzebnym do prawidłowego świadczenia naszych usług i korzystania z nich przez Państwa.

Stosowane procedury zapewniają większe bezpieczeństwo usług, w tym wykrywania ewentualnych nadużyć. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach nie przekazuje i nie sprzedaje żadnych danych, w tym danych osobowych użytkowników, ani danych przez nich wprowadzonych innym osobom, podmiotom trzecim lub instytucjom.

Wyjątkami są sytuacje, kiedy przekazanie danych jest wymagane przepisami prawa lub decyzją organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań oraz kiedy zostanie uzyskana wyraźna zgoda podmiotu, którego dane dotyczą.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Dane przetwarzane są w celu wykonywania łączących nas z Państwem umów, dostępności produktów i usług Administratora w wypadku wyrażenia stosownych zgód i akceptacji Regulaminu oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Jakie są Państwa prawa w stosunku do danych?

Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas z Państwem umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody, wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie udzielone przez Państwa dotychczas zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostają ważne. Możecie je Państwo wycofać w dowolnym momencie.

Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?

Państwa zgłoszenia dotyczące Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych będzie przyjmowała koordynator Uniwersytetu Otwartego e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., oraz inspektor ochrony danych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Każde zgłoszenie zostanie rozpatrzone zgodnie z zasadami Polityki bezpieczeństwa danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.