Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach w roku jubileuszowym, 45-lecia Uczelni podjął działania na rzecz nauki, edukacji i integracji w środowisku lokalnym, a tym samym realizacji idei kształcenia przez całe życie. Senat Uczelni 2 kwietnia 2014 r. postanowił o powołaniu Uniwersytetu Otwartego, którego misją będzie rozwój i pogłębienie wiedzy Słuchaczy, ich aktywność społeczna, bez względu na wiek i status społeczno-ekonomiczny.

Dokumenty Plik
Zarządzenie Nr 35/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w sprawie utworzenia pozawydziałowej jednostki organizacyjnej o nazwie „Uniwersytet Otwarty"   Plik PDF
Zarządzenie Nr 10/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w sprawie opłat za świadczenie usług edukacyjnych w ramach Uniwersytetu Otwartego w roku akademickim 2014/2015   Plik PDF
Regulamin Uniwersytetu Otwartego   Plik PDF
Umowa   Plik PDF
Formularz zgłoszeniowy   Plik PDF
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie MSWord 97-2003.