Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach: www.uph.edu.pl

Wydział Nauk Humanistyczny http://www.wh.uph.edu.pl/

Wydział Nauk Społecznych https://ws.uph.edu.pl/

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych https://wnsp.uph.edu.pl/

Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach: https://wanz.uph.edu.pl/

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu https://wnmz.uph.edu.pl/

Biblioteka Główna http://www.bg.uph.edu.pl/

Centrum Języków Obcych https://cjo.uph.edu.pl/

Centrum Sportu i Rekreacji http://www.csir.uph.edu.pl/