Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach: www.uph.edu.pl

Wydział Humanistyczny http://www.wh.uph.edu.pl/

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych http://www.wnep.uph.edu.pl/

Wydział Nauk Ścisłych http://www.wns.uph.edu.pl/

Wydział Przyrodniczy UPH: www.wp.uph.edu.pl

Biblioteka Główna http://www.bg.uph.edu.pl/

Studium Języków Obcych http://www.sjo.uph.edu.pl/

Centrum Sportu i Rekreacji http://www.csir.uph.edu.pl/