OPIEKA MERYTORYCZNA


Prorektor ds. Rozwoju - prof. nzw. dr hab. inż. Zbigniew Karczmarzyk

Kierownik Działu Promocji - mgr Ewa Nasiłowska
Koordynator projektu -  mgr Anna Bobryk (Dział Promocji)

Wydział Humanistyczny – dr hab. Beata Walęciuk-Dejneka, prof. UPH

Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych – dr inż. Stanisław Szarek

Wydział Nauk Ścisłych – dr Krzysztof Pypowski

Wydział Przyrodniczy – dr hab.  Dorota Banaszewska, prof.UPH

Biblioteka Główna mgr Teresa Czerepińska

Studium Języków Obcych mgr Joanna Borychowska-Madej

Centrum Sportu i Rekreacji dr Ewelina Gutkowska-Wyrzykowska